Blog

Citate despre post

Post / Religie / Spiritualitate

Citate despre post

Citate despre post – înțelepciune și experiență 

(Deși unele citate par naive, altele răutăcioase, cele mai multe pot fi de mare folos celor care combină postul cu momente de spiritualitate. Viața duhovnicească este o experiență vie, este creștere, nu dogmatică. E interesant faptul că oamenii, liderii religioși, religiile în general, cunoșteau multe lucruri bune și utile pe acest subiect, lucruri pe care medicina clasică, psihologia, biologia, știința biogenetică, etc abia de 25-30 de ani încoace le învață în mod serios. 

Încă ceva, cred că ar fi bine ca atunci când cineva spune ceva despre post să menționeze că ceea ce crede și afirmă el, este propria lui opinie și experiență. Am văzut de multe ori că postul poate însemna ceva pentru o persoană și experiența chiar să fie reală și poate însemna cu totul altceva pentru altcineva datorită unei experiențe diferite. Nu cred că trebuie să absolutizăm sau să îndogmatizăm nimic, nici postul. Poate că cel mai bine ar fi să îl explorăm și să îl încercăm pentru a descoperi mai mult din puterea lui vindecătoare, eliberatoare și transformațională. Să nu uităm că postul aparține umanității, este darul intuiției umane, este darul divin pentru a inspira vindecarea fără medicament și fără medic. Postul nu este proprietatea vreunei religii sau dogme. Postul, în formele sale multiple, a existat înainte de a exista orice religie. Să fim mulțumitori pentru acest dar și să îl experimentăm și să îl dăruim. Vasile Nemeș)

„Ascultare, post și rugăciune – cărările ce duc spre adevărata libertate: prin ele izgonesc de la mine toate nevoile prisoselnice și fără de folos, pun zăbala voinței celei spre deșertăciune și trufie aplecate și o biciuiesc prin ascultare.”

Feodor M. Dostoievski
1821 – 1881

„Adevăratul post stă nu numai în istovirea trupului, ci și în a da celui flămând bucata pe care ai vrea tu să o mănânci.”

Sfântul Serafim de Sarov

1759 – 1833
„Postu-i maica sănătăţii şi lungimea vieţii!”
Părintele Cleopa Ilie
1912 – 1998

„Pentru cei ce postesc de bună voie, postul le este folositor tot timpul pentru că demonii nu îndrăznesc să atace pe cel ce posteşte, iar îngerii, păzitorii vieţii noastre, stau cu plăcere lângă cei ce-şi curăţesc sufletul cu post.”

Sfântul Vasile cel Mare
330 – 379

Istovește-ți trupul cu postul și cu privegherea, și vei alunga gândul chinuitor al iubirii de plăceri.”

Sfântul Serafim de Sarov
1759 – 1833

În post contează foarte mult să vă iertaţi unul pe altul. Poţi să mori de foame, nu are niciun rost postul tău, până nu te împaci cu celălalt. Unii nu-şi vorbesc cu anii. Dar postesc fiecare post. Vai de postul lor!”

Părintele Sofian Boghiu
1912 – 2002

Dacă nu iubeşti postul şi nu te nevoieşti cu înfrânarea generală a tuturor poftelor tale, nu vei avea niciodată limpezime duhovnicească, judecată dreaptă şi rezultate pozitive în războiul contra patimilor. Astfel îţi vei consuma viaţa în întunericul tulburării şi al lipsei de înţelepciune şi vei lua ca răsplată alungarea de la fericirea cerească.”

Sfântul Dimitrie al Rostovului
1629 – 1709

„Rugăciunea e respirația sufletului, iar postul e apa care stinge văpaia patimilor.”

Părintele Arsenie Boca
1910 – 1989

„Mulţi nu pricep însemnătatea posturilor şi nu le ţin. Totuşi, tocmai postul trupesc ne ajută să ne pocăim şi să ne mântuim, fiindcă, după cum am văzut deja, lăcomia pântecelui este născătoarea tuturor celorlalte patimi şi în acelaşi timp cea mai uşor de biruit. Dacă vom împlini această poruncă uşoară, dacă ne vom înfrâna pântecele, vom căpăta stăpânire şi asupra celorlalte patimi.”

Sfântul Ierarh Luca al Crimeei
1877 – 1961

„Nu mâncarea, nici traiul bun asigură sănătatea, ci viața sfântă, viața lui Hristos.”

Sfântul Porfirie Kafsokalivitul
1906 – 1991

„În post slăbim trupește, dar ne întărim duhovnicește.”

Sfântul Vasile cel Mare
330 – 379

„Toate cărțile patristice vorbesc despre post. Să fie mai simple mâncărurile noastre. Să nu ne îngrijim așa de mult de ele. Nu mâncarea, nu traiul bun asigură sănătatea, ci viața sfântă, viața lui Hristos.”

Sfântul Porfirie Kafsokalivitul
1906 – 1991

„Milostenia și postul sunt aripile rugăciunii. Rugăciunea noastră niciodată nu zboară mai repede la Dumnezeu ca atunci când e ajutată de post și milostenie.”

Părintele Cleopa Ilie
1912 – 1998

„Postul stă nu numai în a mânca rar, ci în a mânca puțin; și nu numai în a mânca o dată, ci în a nu mânca mult. Nechibzuit este postitorul care așteaptă până la ceasul mesei ca atunci să se dedea mâncatului cu nesaț atât cu trupul, cât și cu mintea.”

Sfântul Serafim de Sarov
1759 – 1833

„Postul, dacă nu este făcut cu dreaptă socoteală ca să fie într-adevăr de folos, neunit cu bunătatea inimii, cu paza gurii, cu abținerea de a osândi pe altul – lucru foarte vinovat înaintea lui Dumnezeu – nu folosește, ba chiar vatămă. Poți să te usuci și să mori de foame, dar dacă ai răutate împotriva aproapelui tău și-l vorbești de rău când el nu e de față, zadarnic îți este postul.”

Părintele Sofian Boghiu
1912 – 2002

„Pentru cei ce se nevoiesc să-şi păzească curăţia lor sufletească şi trupească, gândurile curate au mai mare putere duhovnicească decât toată asceza, postul, privegherea etc.”

Sfântul Paisie Aghioritul
1924 – 1994

„Războiul trupesc firesc se retrage cu postul, privegherea, rugăciunea, dar numai atunci când nu există mândrie.”

Sfântul Paisie Aghioritul
1924 – 1994

„Rugăciunea nu-i un lucru greu. Este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. Rugăciunea are nevoie, în același timp, de post și de priveghere. Postul slăbește patimile, iar privegherea le omoară. Rugăciunea îi dă aripi omului, îl face să urce spre ceruri și-i daruiește harisme dumnezeiești.”

Sfântul Antim din Chios
1869 – 1960

„Să nu împodobim bradul la casele noastre mai mult decât sufletul nostru! Sufletul nostru este cel care trebuie să fie împodobit! În primul rând să fie curat. Curăţirea sufletului se face numai prin Spovedanie. Nu există altceva; doar asta. Împodobirea sufletului se face cu post, cu rugăciune, cu fapte bune, cu citiri din cărţile sfinte, cu modificarea comportamentului nostru care, simţim fiecare, lasă de dorit. Acestea ar fi podoabele sufletului.”

Părintele Nicolae Tănase

„Ce folos este ca trupul să fie deșert de bucate, iar sufletul a-l umplea de păcate? Ce folos este a fi galbeni și ofiliți de post, iar de pizmă și ură să fim aprinși? Ce folos este a nu bea vin și a fi beți de veninul mâniei? Ce folos este a nu mânca cineva carne și cu hulele a rupe carnea fraților noștri? Ce folos este a ne opri de cele ce sunt uneori slobode și a face cele ce nu sunt niciodată slobode? Că Dumnezeu pe aceia îi iubește și îi cinstește, care se feresc de cele oprite.”

Sfântul Antim Ivireanul
1650 – 1716

„Ce este postul? Postul nu stă atât în înfrânarea de la mâncare, cât în înfrânarea de la gânduri necurate – să postim de gânduri!”

Părintele Tadei
1914 – 2003

„Nu contează ce fel de ascultare împlineşti, ci felul cum o împlineşti. Orice ascultare trebuie împlinită cu smerenie, răbdare şi rugăciune. Ascultarea este mai mare decât postul şi rugăciunea.”

Sfântul Varsanufie de la Optina
1845 – 1913
„Ce este postul duhovnicesc? Este înfrânarea de la tot ce ne vătămă, de la tot ce strică sufletul nostru, adică de la patimi, ce stau la temelia tuturor păcatelor noastre. Sfinţii Părinţi deosebeau opt patimi de căpetenie: lăcomia pântecelui, curvia, iubirea de argint, mânia, întristarea, deznădejdea, slava deşartă şi trufia.”
Sfântul Ierarh Luca al Crimeei
1877 – 1961
Într-adevăr, postul, acest doctor al sufletelor noastre are puterea, la unii, să reprime înfierbântările şi zburdările trupului, la unii să domolească mânia, la alţii să alunge somnul, la unii să stimuleze dorinţa pentru fapta bună, în altă parte să curăţească mintea şi să-l elibereze pe om de gândurile viclene, în altă parte să domesticească limba cea neîmblânzită şi cu frica lui Dumnezeu să o împiedice şi să nu o lase deloc să spună cuvinte fără folos şi rele. Altora le acoperă în chip nevăzut ochii şi nu-i lasă să se rotească încoace şi încolo, ci face pe fiecare să ia aminte la sine însuşi şi-l învaţă să-şi amintească păcatele şi lipsurile sale.
(Sfântul Simeon Noul Teolog)
Postul păzeşte pruncii, face curat pe tânăr, umple de vrednicie pe bătrân; părul alb împodobit cu postul, este mai vrednic de respect. Postul este pentru femei podoaba cea mai potrivită; este frâu pentru oamenii în floarea vârstei, talismanul căsniciei, păzitorul fecioriei. Acestea sunt binefacerile pe care le aduce postul în fiecare casă. (Sfântul Vasile cel Mare)
Postul adevărat este abţinerea de la orice lucru rău. (Sfântul Teodor Studitul) 

Dacă postul a fost necesar în rai, cu atât mai mult este necesar în afară de rai. Dacă a fost un medicament util înainte de rană, cu atât mai mult este util după rană. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Postul este medicament. Şi dacă medicamentul este de mii de ori folositor, adeseori se face inutil şi chiar păgubitor datorită lipsei de experienţă a celui care îl foloseşte. Pentru că trebuie să ştim şi timpul în care îl folosim şi cantitatea medicamentului şi natura trupului acelora care îl vor primi şi anotimpul anului şi dieta corespunzătoare şi multe altele, dintre care, dacă omitem numai unul, acesta strică pe toate celelalte mai sus însemnate. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Postul ocroteşte orice virtute. Este începutul luptei spirituale, cununa celor cumpătaţi, frumuseţea fecioriei şi sfinţeniei, strălucirea cuminţeniei, începutul vieţii creştine, mama rugăciunii, izvorul cuminţeniei. El învaţă linişte şi este înaintemergătorul tuturor celorlalte fapte. (Sfântul Isaac Sirul)

Patimile cu nimic nu se sting atât de mult, cât se sting cu cumpătarea. Dacă cineva se luptă şi motivul lui este prefăcătoria sau credinţa că lucrează virtutea, el nu se luptă cu înţelepciune. Dar cel care este cumpătat nu gândeşte că lucrează virtutea, nici nu vrea să fie lăudat ca ascet, ci ştie că prin cumpătare vine înţelepciunea şi cu ajutorul ei vine smerenia. (Avva Dorotei)

Postul acela este adevărat care este prezent în toate, pe toate le curăţeşte şi pe toate le vindecă. (Sfântul Grigorie Palama) 

Eşti bogat? Nu insulta postul, socotindu-l nevrednic să stea cu tine la masă. (Sfântul Vasile cel Mare) 

Postul învaţă pe toţi nu numai cumpătarea de la mâncăruri ci şi ocolirea şi îndepărtarea de iubirea de argint, de nesaţ şi de orice răutate.
(Sfântul Vasile cel Mare)

Sunt foarte multe lucrări care se fac de către oameni şi din natura lor sunt bune, dar motivate de anumite cauze pierd calitatea acestora. Postul, privegherea, rugăciunea, milostenia, primirea de oaspeţi sunt din natura lor fapte bune, dar când se fac din prefăcătorie nu mai pot fi considerate fapte bune. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Postind să nu zici că nu mai poţi posti datorită unei boli, pentru că mereu cei care au oprit postul din cauza unei oarecare boli, după vindecarea lor au căzut din nou în boala aceea. Ai început ceva bun, nu lăsa pe cel potrivnic să te oprească, pentru că puterea lui se anulează prin răbdarea ta. Într-adevăr, cei care călătoresc pe mare aşteaptă vânt prielnic, dar de multe ori vine vânt din direcţie opusă. În cazul acesta, marinarii nu descarcă vaporul din cauza vântului, ci se luptă cu el. Când acesta încetează, ei îşi continuă călătoria. Aşa şi noi, când un duh luptă împotriva noastră trebuie să ţinem crucea şi să săvârşim fără frică călătoria noastră. (Cuvioasa Siglitikia) 

Postul e marea armă împotriva ispitelor, precum plăcerea este începutul tuturor păcatelor. (Teofilact al Bulgariei) 

Dacă postul ar cârmui viaţa noastră, atunci viaţa n-ar mai fi atât de plină de plâns şi de tristeţe. (Sfântul Vasile cel Mare) 

Să arătăm cât de vechi este postul, să arătăm că toţi sfinţii l-au primit ca pe o mpştenire strămoşească şi l-au păzit, transmiţându-l din tată în fiu. Aşa s-a păstrat acest bun şi a ajuns din neam în neam până la noi.
(Sfântul Vasile cel Mare)

Ne-am îmbolnăvit prin păcat, să ne vindecăm prin pocăinţă. Iar pocăinţa fără post este neputincioasă. Îndreaptă-te, dar, înaintea lui Dumnezeu prin post. (Sfântul Vasile cel Mare) 

Pentru cei ce postesc de bună voie, postul le este folositor tot timpul pentru că demonii nu îndrăznesc să atace pe cel ce posteşte, iar îngerii, păzitorii vieţii noastre, stau cu plăcere lângă cei ce-şi curăţesc sufletul cu post.
(Sfântul Vasile cel Mare)

Odată Avva Siluan şi ucenicul lui, Zaharia, au vizitat o mânăstire, unde, înainte de plecare li s-a dat să mănânce puţin. La drum, ucenicul a găsit apă şi voia să bea. Atunci Avva Siluan i-a spus:
– Zaharie, astăzi ţinem post fără apă şi fără mâncare.
– Dar, părinte, n-am mâncat noi la mânăstire?
– Da, dar ceea ce am mâncat, a fost mâncarea iubirii. Acum, copilul meu, putem să ţinem postul nostru. (Avva Siluan)

Chiar de la început, creând Dumnezeu pe om, numaidecât l-a dus şi l-a predat în mâinile postului şi, ca unei mame iubitoare şi ca unui dascăl iscusit, i-a încredinţat mântuirea lui. (Sfântul Vasile cel Mare)

Trebuie şi noi, creştinii binecredincioşi, să postim întotdeauna, mai ales miercurea, pentru că atunci a fost vândut Hristos Domnul şi vinerea, pentru că a fost răstignit. De asemenea, avem datoria să postim şi în toate celelalte posturi, precum i-a luminat Sfântul Duh pe Sfinţii Părinţi ai Bisericii şi ne-au scris ca să postim, să omorâm patimile, să smerim trupul care este ca un lup…Când trăim cu puţin, trăim cu uşurinţă şi când mâncăm multe avem nevoie de cheltuieli mari. Acum eu pot trăi cu 100 g pâine. Pe acestea le binecuvântează Dumnezeu pentru că sunt necesare, dar nu voi putea mânca 110 g pentru că pe cele 10 g le condamnă, ele aparţinând celui flămând.
(Sfântul Cosma Etolos)

Mulţi oameni, când vine vremea ca să intre în post, par că stomacul lor va fi sub împresurare îndelungată. De aceea au grijă să-l încarce cât se poate cu mâncare şi cu băutură. Aceiaşi oameni când ies din post, par că au petrecut o perioadă foarte îndelungată de foame şi de închisoare grozavă de la care abia s-au salvat. De aceea se îndreaptă fără nici o măsură spre mese şi mâncare, par că vor să piardă, din mâncarea fără saţ, tot ce au câştigat prin post. (Sfântul Ioan Gură de Aur) 

Săracilor, primiţi postul, tovarăşul vostru de casă şi de masă!
Slugilor, primiţi postul, odihna necontenitelor voastre osteneli!
Bogaţilor, primiţi postul, doctorul care vă vindecă bolile, ce vă vin din pricina prea multelor mâncăruri, postul care, prin schimbarea mâncărurilor, vă face mai plăcute bucatele de care vă săturaserăţi din obişnuinţa cu ele!
Bolnavilor, primiţi postul, mama sănătăţii voastre!
Sănătoşilor, primiţi postul, păzitorul sănătăţii voastre!
(Sfântul Vasile cel Mare) 

Ştim că Moise prin post s-a urcat pe munte. Că n-ar fi îndrăznit a se apropia de vârful muntelui care fumega, nici n-ar fi cutezat să intre în nor dacă n-ar fi fost înarmat cu postul. Prin post a primit poruncile scrise pe plăci de degetul lui Dumnezeu. Sus, pe munte, postul a prilejuit darea legii; iar, jos, la poalele lui, lăcomia la mâncare a înnebunit pe oameni să se închine idolilor. (Sfântul Vasile cel Mare)

In aceste citate si aforisme veti descoperi, poate, daca postul este pentru voi o vreme din viata cand sunteti chemati sa va aplecati mai mult asupra vietii voastre interioare si sa va intrebati cat de mult faceti pentru ceilalti sau modul rigid de a respecta niste reguli exterioare.

„Intr-adevar, postul, acest doctor al sufletelor noastre are puterea, la unii, sa reprime infierbantarile si zburdarile trupului, la unii sa domoleasca mania, la altii sa alunge somnul, la unii sa stimuleze dorinta pentru fapta buna, în alta parte sa curateasca mintea si sa-l elibereze pe om de gandurile viclene, in alta parte sa domesticeasca limba cea neimblanzita si cu frica lui Dumnezeu , sa o impiedice si sa nu o lase deloc sa spuna cuvinte fara folos si rele. Altora le acopera în chip nevazut ochii si nu-i lasa sa se roteasca incoace si incolo, ci face pe fiecare sa ia aminte la sine insusi si-l invata sa-si aminteasca pacatele si lipsurile sale.”
Sfantul Simeon Noul Teolog

„Respectarea postului este o adevarata emblema a razboiului crestin.In acest fel , ne dovedim noua insine ca nu suntem dusmanii crucii lui Hristos.Prin post, evitam pedeapsa justitiei divine.Prin el , castigam putere impotriva printului intunericului , caci postul ne apara printr-un ajutor ceresc.Omenirea ar trebui sa stie ca evitarea tinerii postului poate fi un detriment fata de maretia Domnului , o ocara fata de religia catolica si un pericol pentru sufletele crestine.”
Papa Benedict al XIV-lea

„Postul este medicament. Si daca medicamentul este de mii de ori folositor, adeseori se face inutil si chiar pagubitor datorita lipsei de experienta a celui care il foloseste. Pentru ca trebuie sa stim si timpul în care il folosim si cantitatea medicamentului si natura trupului acelora care il vor primi si anotimpul anului si dieta corespunzatoare si multe altele, dintre care, daca omitem numai unul, acesta strica pe toate celelalte mai sus insemnate.”
Sfantul Ioan Gura de Aur

„Renunta la tine pentru a-l urma pe Hristos ; disciplineaza-ti trupul; nu te rasfata pe tine insuti, ci iubeste postirea.”
Sfantul Benedict

„Postul pazeste pruncii, face curat pe tanar, umple de vrednicie pe batran; parul alb impodobit cu postul, este mai vrednic de respect. Postul este pentru femei podoaba cea mai potrivita ; este frau pentru oamenii in floarea varstei, talismanul casniciei, pazitorul fecioriei. Acestea sunt binefacerile pe care le aduce postul in fiecare casa.”
Sfantul Vasile cel Mare

„Postul ne inspira catre ganduri marete si ne face sa imbratisam inalte idealuri ale credintei , dar ar trebui sa ne aminteasca si de lucrurile aparent marunte : un pahar de apa pentru cel insetat , o vizita facuta celui bolnav , o haina daruita celui dezbracat , o masa pentru cel infometat , un cuvant bun pentru cei aflati la necaz.”
Anonim

„Sunt foarte multe lucrari care se fac de catre oameni si din natura lor sunt bune, dar motivate de anumite cauze pierd calitatea acestora. Postul, privegherea, rugaciunea, milostenia, primirea de oaspeti sunt din natura lor fapte bune, dar cand se fac din prefacatorie nu mai pot fi considerate fapte bune.”
Sfantul Maxim Mărturisitorul

„In cele din urma , alegerea devine mai usoara , intunericul se risipeste , si drumul pe calea lui Iisus nu mai este greu pentru o vreme. Dar intunericul se reintoarce intotdeuna , uneori pe neasteptate.De aceea am nevoie de post , intrucat acesta poarta realitatea intunericului, a indoielii, fricii si durerii.Si ma duce, dincolo de locurile reale si experientele reale, catre ceea ce este intru totul si cu adevarat real: realitatea invierii, a luminii si a vietii.”
Kimberlee Conway Ireton

„Postul adevarat este abtinerea de la orice lucru rau.”
Sfantul Teodor Studitul

„Multi oameni, cand vine vremea ca sa intre în post, par ca stomacul lor va fi sub impresurare indelungata. De aceea au grija sa-l incarce cat se poate cu mancare si cu bautura. Aceiasi oameni cand ies din post, par ca au petrecut o perioada foarte indelungata de foame si de inchisoare grozava de la care abia s-au salvat. De aceea se indreapta fara nici o masura spre mese si mancare, par ca vor sa piarda, din mancarea fara sat , tot ce au castigat prin post.”
Sfantul Ioan Gura de Aur

„Stomacul ghiftuit lauda intotdeauna postul.”
Proverb italian

„Postul invata pe toti nu numai cumpatarea de la mancaruri ci si ocolirea si indepartarea de iubirea de argint, de nesat şi de orice rautate.”
Sfantul Vasile cel Mare

„Casatoreste-te in vreme de post si vei invata ce inseamna cainta.”
Proverb englezesc

„Postul ocroteste orice virtute. Este începutul luptei spirituale, cununa celor cumpatati , frumusetea fecioriei si sfinteniei, stralucirea cuminteniei, inceputul vietii crestine, mama rugaciunii, izvorul cuminteniei. El învata liniste si este inaintemergatorul tuturor celorlalte fapte.”
Sfântul Isaac Sirul

„Desi pare atat de lung, postul este scurt cand te asezi la mesele altora.”
Proverb italian

„Postul acela este adevarat care este prezent in toate, pe toate le curateste si pe toate le vindeca.”
Sfântul Grigorie Palama

„Esti bogat? Nu insulta postul, socotindu-l nevrednic sa stea cu tine la masa.”
Sfantul Vasile cel Mare

„Acest soi de draci”, le-a zis El, „nu poate iesi decat prin rugaciune si post.”
Marcu 9:29

„Pentru cei ce postesc de buna voie, postul le este folositor tot timpul pentru ca demonii nu indraznesc sa atace pe cel ce posteste, iar îngerii, pazitorii vietii noastre, stau cu placere langa cei ce-si curatesc sufletul cu post.”
Sfântul Vasile cel Mare

„Neghiobul este un om care deschide o macelarie in timpul postului.”
James Montgomery Bailey

„Dragostea trebuie sa fie practicata la fel ca si postul: in mod secret si neabatut.” Paris Leary

Patriarhul Daniel – despre post 

 1. Dacă este însoţit de fapte plăcute lui Dumnezeu, postul face din omul postitor lumină între oameni şi vas ales al slavei lui Dumnezeu;
 2. Postim pentru că pe Domnul Hristos Îl iubim și dorim să ne hrănim mai mult din cuvântul Evangheliei, din cuvântul Scripturii, din cuvintele pe care le auzim în sfintele slujbe și să întărim rugăciunea noastră, ca să creștem spiritual;
 3. Hrana cea mai importantă în timpul postului este iubirea milostivă a lui Hristos, pe care o căutăm prin rugăciune;
 4. Postul este și semnul dorinței omului credincios de a se elibera de lăcomia după lucruri materiale limitate și trecătoare spre a se uni prin ru­gă­ciune mai intensă cu Dum­nezeu Cel nelimitat și netre­cător, Izvorul vieții și al bucuriei veșnice;
 5. Prin iertarea altora se cultivă smerenia și li­bertatea interioară a omului dornic de-a trăi în iubirea milostivă a lui Dumnezeu;
 6. Postul adevărat are ca scop ridicarea omului deasupra bunurilor materiale sau pă­mânteşti, pentru a primi bunuri spirituale cereşti, pentru a se uni, prin rugăciune şi împăr­tăşire euharistică mai deasă cu Dumnezeu Cel din ceruri, Izvorul vieţii şi al bucuriei veşnice din Împărăţia cerurilor;
 7. Iertarea este începutul bun al perioadei de post;
 8. Postul este nu numai material, ci și spiritual, adică postul ochilor, al gurii, al inimii;
 9. Nimeni nu poate intra în post, ca luptă duhovnicească pentru curățirea de păcate și de luminare a sufletului, fără ier­ta­re;
 10. Postul susține rugăciunea omului cre­dincios care consideră legătura sa cu Dumnezeu ca fiind centrul, lumina și hrana sufletului său;
 11. Dacă cineva postește, dar nu se roagă, acela nu adună lumină spirituală în suflet;
 12. Postul adevărat produce o schimbare a modului de a fi al omului, o trecere de la lăcomia sau iubirea pătimaşă de cele materiale la iubirea de cele spi­rituale, pentru a cultiva mai intens rugăciunea sau comuniunea de iubire cu Dumnezeu Cel nematerial, nelimitat şi netrecător;
 13. Inima sau sufletul omului postitor dobândeşte libertatea de-a se îmbogăţi permanent din iubirea infinită şi eternă a lui Dum­nezeu;
 14. Postul susține rugăciunea, iar postul fără rugăciune nu este o lucrare duhovnicească;
 15. Omul duhovnicesc, rugător şi postitor, luminat de harul lui Hristos, dobândeşte gândire şi privire duhovni­cească, foloseşte cuvinte duhov­niceşti şi săvârşeşte fapte duhov­ni­ceşti, prin care se aseamănă cu sfinţii lui Dumnezeu;
 16. Postul este o stare spi­rituală de jertfă sau ofrandă a celui care postește, stare cultivată în mod liber și după pute­rea fiecăruia;
 17. Nimeni nu se poate lupta cu duhurile rele și cu patimile întunecate, egoiste, dacă nu a dobândit mai întâi lumina harului divin prin post și rugăciune;
 18. Postul este o lucrare spirituală bineplăcută lui Dumnezeu, când se practică din iubire pentru El. De aceea, nu trebuie să postim ca să fim lăudați sau admirați de oameni pentru asprimea și lungimea postului pe care îl practicăm;
 19. Dorim să ne hrănim cu iubirea Lui mai mult decât cu darurile Lui materiale, limitate și trecătoare. De aceea, în timpul postului se diminuează cantitatea hranei materiale și sporește hrana spirituală. Citim mai des și mai mult Sfânta Scriptură, ne rugăm mai mult, ne spovedim mai des, eliberându-ne de un trecut apăsător, și ne împărtășim mai des.

________________________________________________________________________

1. “Grăsimea corporală este, în esență, energie înmagazinată pentru a fi “mâncată” atunci când nu avem alimente. Nu e acolo de frumusețe! Așa că, atunci când postim, “mâncăm” propria grăsime. Este firesc.”

2. “Cel mai bun dintre toate medicamentele este postul.” Cuvintele îi aparțin lui Benjamin Franklin (1706-1790) și sunt redate în capitolul introductiv despre primii adepți ai postului, începând de la Hipocrate.

3. “De-a lungul aproape întregii istorii a omenirii, nu au existat cantități mari de hrană, disponibile toată ziua.”

4. “Energia provenită din mâncare este stocată sub formă de grăsime corporală și este folosită atunci când mâncarea nu este disponibilă.”

5. “Dacă nu mâncăm [între anumite ore], organismul nostru folosește energia acumulată pe post de combustibil, ca să fim în stare să găsim o altă sursă de hrană.”

6. “După o masă copioasă, sângele este concentrat în sistemul nostru digestiv, ca să se ocupe de fluxul mare de hrană, așa că la creier ajunge mai puțin sânge. Rezultatul? Poate un pui de somn.”

Acest lucru explică și de ce uneori ne este greu să ne concentrăm după o masă prea copioasă.

7. “Postul este unul dintre cele mai puternice stimulente pentru secreția hormonului de creștere, iar un nivel ridicat al acestui hormon ajută la menținerea masei slabe a corpului [a musculaturii].”

8. “Hormonii permit organismului să comute sursele energetice de la hrana consumată la grăsimea corporală. La urma urmei, avem țesuturi grase exact pentru asta – ca să le ardem atunci când nu avem hrană la dispoziție. Grăsimea nu este acolo ca să ne facă mai frumoși.”

9. “Nu puteți contracara prin exerciții o alimentație greșită.”

10. “Este atât de simplu, încât poate fi explicat în două cuvinte: nu mânca! Bei apă, cafea, ceai [neîndulcite] sau o fiertură de oase. Asta e tot.”

11. “Trebuie să echilibrați timpul în care mâncați cu timpul în care nu mâncați, ca să rămâneți sănătoș.”

12. “Pentru a judeca corect succesul unui proces trebuie să te uiți la rezultatele finale.”

13. “Cauza pentru […] senzația de foame crescută este nivelul constant ridicat de insulină, care face ca rezervele de energie înmagazinate sub formă de grăsime să rămână inaccesibile.”

Cu alte cuvinte, un nivel ridicat de insulină, prin consumul alimentelor bogate în carbohidrați și a gustărilor constante, împiedică arderea grăsimilor.

14. “Pentru a arde grăsime, trebuie să se întâmple 2 lucruri: trebuie să ardem cea mai mare parte din glicogenul acumulat, iar nivelul de insulină trebuie să fie suficient de scăzut pentru a permite deschiderea rezervelor de grăsime.”

15. “Carbohidrații rafinați și în special zahărul au cel mai mare efect asupra insulinei, astfel încât o dietă săracă în aceste substanțe este cu siguranță un început excelent pentru ruperea cercului vicios al rezistenței la insulină și pentru slăbit.”

16. “Postul este cel mai puternic stimulent cunoscut al autofagiei [procesul de curățare și reînnoire celulară]. Dacă mâncăm constant, de când ne trezim și până ne culcăm, împiedicăm activarea căilor de curățare ale autofagiei.”

Descoperirea mecanismelor autofagiei, a fost recompensată cu premiul Nobel în anul 2016.

17. “Autofagia joacă un rol important și în prevenirea bolii Alzheimer.”

18. “Atunci când rezervele de glicogen sunt pline, ficatul începe să transforme carbohidrații excedentari  în trigliceride.”

19. “Concentrația înaltă de trigliceride se poate trata cu o dietă săracă în carbohidrați, care micșorează rata de creare a trigliceridelor în ficat.”

Explicație: “Pe măsură ce carbohidrații din alimentație se diminuează, ficatul scade sinteza de trigliceride – pentru că doar carbohidrații excedentari sunt transformați în trigliceride, absența lor [a celor în exces] înseamnă mai puține trigliceride.”

20. “Foamea începe în minte.”

21. “[Prin post] îi permitem organismului să ne comunice atunci când are nevoie de hrană, mai degrabă decât să mâncăm după ceas.”

Există mai multe tipuri de post, mai scurt (postul intermitent) sau mai lung (postul extins), detaliate în cartea Dr Jason Fung în cartea “Puterea miraculoasă a postului”.

“Yom Kippur, Ziua ispășirii, este Sfânta Sfintelor a evreilor. Este cel mai rar fenomen, un festival evreiesc fără nici un fel de mâncare. În schimb, este o zi de post și rugăciune, introspecție și judecată de sine când, colectiv și în mod repetat, ne mărturisim păcatele și ne rugăm ca acestea să fie scrise în Cartea vieții lui Dumnezeu.”

Surse:

https://basilica.ro/;

https://citateortodoxe.ro/

http://tineretulortodox.md/

https://www.diane.ro/

http://nutriblog.ro/

Adaugă o întrebare, un comentariu sau o recenzie.

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Reducere preț la Filtru de apă de la www.finaqua.ro